Registrera dig eller logga in här!

 

Som registrerad gäst på White Guide, Guiding guest, kan du läsa hela restaurang- och caférecensioner. Dessutom har du möjlighet att själva bedöma och lämna egna recensioner.

White Guide
WHITE PAPER #1: Valkollen – riksdagspartiernas krogpolitik à la carte

WHITE PAPER #1: Valkollen – riksdagspartiernas krogpolitik à la carte

3 mar 2014

Valkollen – riksdagspartiernas krogpolitik à la carte

Så här ser de olika partierna på restaurangmomsen, rabatten på arbetsgivaravgiften och restaurangbranschens roll och framtid. 

Moderaterna:

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA, eftersom nyföretagandet ökat och jobben blivit fler. Tydligt är att nedsättningen öppnat upp fler dörrar på arbetsmarknaden för unga och utrikes födda som är överrepresenterade bland de som fått jobb.

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA, det ska vara lätt att anställa unga. Den halverade arbetsgivaravgiften beräknas ha gett upp till 10 000 nya ungdomsjobb och samtidigt sänkt företagens kostnader.

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

Sänkt restaurangmoms och halverade arbetsgivaravgifter för unga har stärkt företagen. Genom att ta ansvar de offentliga finanserna och en politik för fler jobb har vår ekonomi som helhet klarat sig bra genom den globala ekonomiska krisen. Det har också gynnat restaurangnäringen.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Restaurangnäringen sysselsätter över 100 000 personer och skapar jobb i hela landet. Det är viktigt för att Sverige ska hållas levande och öppet.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

En tredjedel av alla anställda i restaurangnäringen är under 26 år och det är här många får sitt första jobb. Genom att göra det billigare att anställa unga kan fler få den första viktiga erfarenheten och referensen som krävs för att ta sig vidare i karriären.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

Restaurangnäringen är viktig för att stärka bilden av Sverige som ett modernt, attraktivt och välkomnande land att besöka. Med en politik som främjar företagande får vi en framgångsrik restaurangnäring, ett ökat intresse för Sverige, och ökad turism.

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Restaurangnäringen har en viktig roll i att utanförskapet ska fortsätta minska och att jobben ska fortsätta bli fler. En höjning av restaurangmomsen skulle innebära ett hårt slag mot näringen och för ett genomsnittligt företag i branschen skulle det innebära höjda kostnader på ungefär en kvarts miljon kronor. Samma företag skulle få det nästan 100 000 kronor dyrare att anställa om arbetsgivaravgifterna för unga höjdes. Vi vill i stället att det ska vara lättare och lönsammare att driva företag.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?

Under 2014 gör vi det lättare att starta och driva restaurangföretag genom fortsatt minskat regelkrångel, sänkta egenavgifter och ett investeringsavdrag för småföretagare. Vi vill fortsätta sänka trösklarna för att anställa unga så att fler kommer in på arbetsmarknaden. Alla typer av jobb och företag behövs för att nå full sysselsättning.

Centerpartiet

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA 

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

Tack vare sänkningen till en rättvis restaurangmoms har restaurangbranschen kunnat växa väldigt starkt och trotsat lågkonjunkturen.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Den är väldigt viktig, framförallt genom sin stora betydelse för svensk upplevelseindustri.  Turismens exportvärde bidrar på ett betydelsefullt sätt till vår ekonomi och sysselsättning.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

Mycket viktig, många ungdomar får sitt första jobb i restaurangbranschen, där ungefär var tredje anställd är ungdom. Har man en gång fått ett jobb löper man betydligt lägre risk att fastna i en långtidsarbetslöshet.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

Det stärker bilden av Sverige i Europa och omvärlden. Är vår matlagning och våra smakupplevelser kända och rekommenderade blir också vår mat och våra råvaror kända och rekommenderade. Människor kommer hit, svensk turismexport ökar och bidrar till svensk tillväxt. Vad är inte den italienska maten för italienarna och Italien?

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Vi tror att restaurangnäringen går en positiv framtid till mötes. Dels på grund av hushållens stärkta ekonomi och därmed ökade konsumtion, men framförallt som ett resultat av ökad turism och ett intresse för Sverige som besöks- och upplevelseland.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?


Ja, vi vill få företag att våga anställa fler nya medarbetare genom att göra reglerna för anställning enklare och rättvisare. Vi vill också se fortsatta sänkningar av arbetsgivaravgifterna och sänkta sjuklönekostnader för företagen.

Folkpartiet

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

Ja, Folkpartiet vill att restaurangmomsen förblir 12 procent.

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

Ja, Folkpartiet vill behålla den lägre arbetsgivaravgiften för unga.

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

Det beror sannolikt på en kombination av åtgärder. Jobbskatteavdraget och låg inflation har gjort att de disponibla inkomsterna ökat kraftigt och att fler därmed fått möjlighet att konsumera restaurangtjänster. Samtidigt har lägre kostnader för företagen, genom sänkt moms och lägre arbetsgivaravgifter för unga, möjliggjort lägre priser, bättre service och fler företag som överlever och kan expandera.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Restaurangbranschen är en viktig näring, som ger arbetstillfällen, skapar mervärde för besökare och genererar välstånd.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

Den är en mycket viktig inkörsport på arbetsmarknaden för många som tidigare stått utanför eller som är nyanlända till Sverige.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

Restaurangnäringen är en viktig del i besöksnäringens konkurrenskraft och i det utbud som erbjuds besökare.

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Branschen är känslig för de skattevillkor som gäller och för stämningsläget i ekonomin. Den rödgröna oppositionens politik med kraftiga skattehöjningar riskerar att sätta stopp för den ekonomiska återhämtningen och göra så att många jobb inom restaurangnäringen försvinner.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?

Det är viktigt att det är enkelt att vara företagare. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för att regelkrånglet för företagarna ska minska. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det räcker inte. Arbetet med regelförenklingar måste öka och ha hög prioritet så att fler vill starta och driva företag och anställa.

Kristdemokraterna

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

Restaurangmomsen är halverad till 12 procent, det är en god grund för en verksamhet. Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för unga som verkligen är gynnsamt för restaurangnäringen. Med de jobbskatteavdrag som regeringen har genomfört har det svenska folket dessutom fått mer i plånboken och större frihet att bestämma över sina egna pengar och väljer att lägga mer på restaurangbesök.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Anställda inom hotell- och restaurangbranschen har sedan början av 2009 ökat med över 40000 personer (SCB), vilket hjälpt den ekonomiska återhämtningen och stärkt sysselsättningen. I och med att branschen anställer många yngre människor bidrar den särskilt till att få ner ungdomsarbetslösheten, otroligt viktigt för att möta de stora demografiska utmaningar som vi står inför de kommande åren. Sektorns förädlingsvärde, det vill säga dess bidrag till BNP, har i fasta priser ökat med nästan 12% om man jämför tredje kvartalet 2013 med tredje kvartalet 2006 (Ekonomifakta), och lär fortsätta göra det.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

För både ungdomar och invandrare är arbete inom restaurangbranschen i många fall första steget in i arbetslivet. Betydelsen av restaurangbranschen är därför otroligt viktig och därför måste trösklarna vara låga för den som söker jobb, och förutsättningarna goda för den som vill anställa.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

Enligt turismvetenskapen består turismen av fyra grundpelare; äta, göra, bo och resa. Restaurangnäringen har därför en stor betydelse för turismen som helhet. Regeringen har satsat mycket på Matlandet Sverige, genom att satsa på mat och livsmedelsproduktion samt mat i kombination med upplevelser ska 10 000 nya arbeten skapas till 2020.

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Allt talar för att allt fler kommer att efterfråga mer och mer restaurangtjänster, och då är det viktigt att politiken inte lägger ut snubbeltrådar som kan skada näringen, som att tex dubbla restaurangmomsen eller arbetsgivaravgifterna för att anställa unga personer.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?

Vi vill att momsen för den mat som ingår i ett konferensarrangemang ska sänkas från 25 till 12 procent, för att harmoniera med övrig restaurangmoms. Det är svårt att se logiken i att restaurangmat i samband med konferenser beskattas med 25 procent när all annan typ av matservering inklusive frukost på hotell har halva momssatsen

Miljöpartiet

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA, Miljöpartiet gick till val på sänkt restaurangmoms 2010 och tycker naturligtvis att sänkningen ska vara kvar.

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

JA, Miljöpartiet vill istället införa en generell sänkning av arbetsgivaravgiften som speciellt gynnar de mindre företagen. Det är i de små företagen som de nya jobben kommer och därför anser vi det effektivare att sänka arbetsgivaravgifterna för dessa företag. Vårt förslag innebär 10 procentenheters lägre socialavgifter upp till en lönesumma på 760 000 kronor.

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

Det finns många förklaringar. Reallönerna har stigit, människors efterfrågan på tjänster har ökat och politiken har varit gynnsam.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Restaurangnäringen är viktig för svensk ekonomi liksom alla näringar är viktiga. Restaurangtjänster behövs som en del i helheten för ett fungerande näringsliv och samhälle i stort.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

För många unga är den ett viktigt första steg in i arbetslivet.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

Duktiga krögare med internationellt erkännande påverkar naturligtvis bilden av Sverige på ett positivt sätt.

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Positivt, Miljöpartiet menar att tjänstesektorn är en av de sektorer som kommer att fortsätta att växa i framtiden. Restaurangtjänster skapar mycket mervärde för människor och är samtidigt resurssnål.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?

All generell näringslivspolitik som Miljöpartiet driver gynnar även restaurangnäringen. Regelförenklingsarbete, minskat sjuklöneansvar för de mindre företagen och sänkta arbetsgivaravgifter är alla förslag som MP driver och som är positiva för många restaurangföretag.

Socialdemokraterna

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

NEJ. Den sänkta krogmomsen har motiverats från regeringen som ett sätt att öka sysselsättningen. Flertalet bedömare, såsom Konjunkturinstitutet, anser dock att regeringen överskattar sysselsättningseffekten av den sänka krogmomsen. Vi förslår att nedsättningen av krogmomsen avskaffas. Dessa 5,6 miljarder ger oss möjlighet att investera i mindre klasser, bättre villkor för lärare och högre kvalitet i skolan.

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

NEJ. Att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten är en av Socialdemokraternas allra viktigaste uppgifter. Sänkningarna av arbetsgivaravgiften har utvärderats av forskare vid IFAU. IFAU, liksom regeringens egen expertmyndighet, Arbetsförmedlingen och flera andra, har varit kritiska till reformen. Man har konstaterat att i den mån sänkningarna skapat jobb har de kostat statskassan ungefär fyra gånger så mycket som en vanlig anställning (med normal arbetsgivaravgift) kostar.

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

Sedan år 2000 har antalet sysselsatta med turism inom hotell- och restaurangbranschen ökat mest. 23 000 fler sysselsatta har tillkommit - en ökning med drygt 45 procent. Undersökningar från bland annat Tillväxtverket visar att Sverige är ett attraktivt turistland vilket påverkar restaurangnäringen positivt. Andra pekar på faktorer som har att göra med befolkningstillväxt, ökade disponibla inkomster och ändrade konsumtionsvanor hos människor och hushåll.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Restaurangnäringen är viktig för svensk ekonomi. Branschen har hög potential, inte minst tack vare att den håller hög kvalitet och har ett rikt utbud. För att ta tillvara på satsningar inom besöksnäringen, som är starkt växande, är restaurangbranschen mycket betydelsefull.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

Den har stor betydelse som instegsbransch. Samtidigt är det faktum att restaurangnäringen är en ingångs- och genomgångsbransch också dess problem. För att få en bättre balans krävs bra villkor, ordning och reda, yrkesstolthet och kompetens. Restaurangbranschen ska vara en bransch som många vill utbilda sig för och där människor i alla åldrar vill arbeta, utvecklas och stanna.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

De svenska framgångarna i flera kocktävlingar är bra för Sverige på flera plan, inte minst som turistland. Restaurangnäringen bidrar på ett mycket positivt sätt till att sprida svensk matkultur och göra Sverige till ett attraktivt turistland.

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Vi har som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det innebär i praktiken en halvering av dagens nivåer, men vi är övertygade om att det går. Vi måste se till att företagen får bra och stabila villkor att verka i. Här är restaurangnäringen mycket viktig för att skapa arbetstillfällen för bland annat unga. En stark restaurangnäring är en förutsättning för att vi ska kunna ha en utvecklad besöksnäring. Exempelvis stod restaurangnäringen för 37 miljarder kronor av den svenska turismkonsumtionen år 2012, en ökning med åtta procent jämfört med året innan.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?

Ja, bristyrkesutbildningar är viktiga. Vi vill satsa på fler utbildningsplatser för både unga och äldre, på alla nivåer i utbildningssystemet. Det ska inte finnas vattentäta skott mellan det ordinarie utbildningssystemet och arbetsmarknadsutbildningarna. En strategisk satsning kring den svenska besöksnäringen skapar inte bara arbetstillfällen och genererar inkomster utan positionerar också Sverige internationellt. Vi vill satsa 25 miljoner extra på marknadsföringsinsatser för besöksnäringen, via Visit Sweden.

Vänsterpartiet

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

NEJ, vi vill att momsen ska vara 25 procent. Sänkningen av restaurangmomsen motiverades med att den skulle skapa jobb. Konjunkturinstitutet har uppskattat att skattesänkningen har gett 4 000 fler sysselsatta. Man medger att beräkningarna är osäkra, men även om det stämmer så innebär det en kostnad om mer än en miljon per jobb. Det motsvarar tre jobb i välfärden!

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

NEJ, att sänka arbetsgivaravgiften för unga är en mycket dyr och ineffektiv åtgärd för att skapa jobb. När ungdomsarbetslösheten är så hög är det tydligt att den här politiken inte har fått avsedd effekt. Istället har företag som redan har många unga anställda kunnat öka sina vinster. För att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten behövs utbildning, satsningar på välfärd och investeringar som ger jobb, och tidiga insatser från arbetsförmedlingen.

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

En viktig förklaring är den ökande turismen. Därtill har hushållens inkomstutveckling varit relativt god.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter ca 115 000 personer, så det är en viktig bransch som sysselsätter många människor.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

Det faktum att många unga arbetar inom restaurangbranschen visar tydligt att branschen har stor betydelse för ungas inträde på arbetsmarknaden. Tyvärr tas de anställdas unga ålder och det faktum att det ofta ses som ett genomgångsyrke som intäkt för att löner och arbetsvillkor kan hållas på en låg nivå och att anställningsförhållanden kan vara osäkra. Vi anser att det är lika viktigt för unga som för andra människor att ha bra arbetsförhållanden.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

Turismen till Sverige ökar, och för många utländska turister kan deras restaurangbesök vara ”det första intrycket” av Sverige.  Så restaurangnäringen är viktig för bilden av Sverige utomlands.

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Den ser ljus ut. Främst på grund av att turismen till Sverige beräknas öka framöver.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?

För mindre företag kan sjuklöneansvaret ofta vara betungande. Vi vill därför att mindre företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Företag med upp till 10 anställda ska alltså omfattas fullt ut, medan en avtrappning sker i företag med 11–15 anställda.

Sverigedemokraterna

 • Vill ni behålla restaurangmomsen på 12 procent? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

NEJ. Vi vill återställa restaurangmomsen till 25 procent. Dels pekar uppgifter från inte minst SCB på att reformen varit väldigt dyr mätt i antal nya jobb per krona, dels pekar en mer eller mindre samlad ekonomisk expertis på att vi snarare bör gå mot en enhetlig moms än mot mer differentierade momssatser.

 • Vill ni behålla rabatten på arbetsgivaravgiften för unga? JA/NEJ. Om nej – vad är er avsikt?

NEJ. Vi vill avskaffa den så kallade ungdomsrabatten. Samtliga rapporter som analyserat reformen – den senaste från IFAU – pekar på att den i bästa fall varit väldigt dyr (ungefär 1,6 miljoner kronor per enskilt jobb) eller i sämsta fall helt verkningslös. När något inte fungerat som det var tänkt måste man vara beredd att ompröva tidigare beslut.

 • Restaurangnäringen har gått bra de senaste åren. Vad anser ni vara den viktigaste förklaringen?

Det är mycket glädjande att restaurangnäringen har utvecklats i en positiv riktning. Att försöka hitta en enskild förklaring till det blir mer av en gissningslek. Vi är dock inte av uppfattningen att restaurangnäringen – i förhållande till andra näringar – är i något särskilt behov av branschstöd, exempelvis i form av lägre momssatser.

 • Vad har restaurangnäringen för betydelse för svensk ekonomi?

Restaurangnäringen är givetvis mycket viktig för Sveriges ekonomi i den bemärkelsen att den skapar sysselsättning. Det som kan skilja den från många övriga näringar är rimligen att det kan finnas en överrepresentation av yngre som står längre ifrån arbetsmarknaden, vilket är mycket positivt.

 • Vad har den för betydelse som första insteg i det svenska jobblivet?

Restaurangnäringen har av allt att döma en viktig funktion som första steget in på arbetsmarknaden emedan den sysselsätter flera yngre människor.

 • Vad har den för betydelse för bilden av Sverige utomlands?

Bilden av Sverige utomlands präglas troligen av en kombination av allt det Sverige har att erbjuda, och där spelar restaurangnäringen givetvis sin naturliga roll.

 • Hur ser ni på restaurangnäringens framtid?

Vi ser positivt på näringens framtid och hoppas att man även framgent kan erbjuda sysselsättning åt personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden.

 • Kommer ni att driva någon annan fråga för att underlätta för restaurangnäringen?

Vi kommer att satsa mycket kraftigt på småföretagarna, bland annat genom kraftfulla sänkningar av arbetsgivaravgiften. På så sätt kan vi omallokera resurser från de stora, multinationella kedjorna till de mindre restaurangerna, caféerna och pubarna. Det är generellt hos de mindre företagen som nya jobb skapas och inte hos storföretagen.

Detta är ett komplement till artiklarna om valåret i White PAPER nr 1, 2014.

Mer långläsning hittar du här:

Tillbaka

 

Mer långläsning

 • White PAPER # 1 i butik nu!

  White PAPER # 1 i butik nu!

  WHITE PAPER: Det nya numret av White PAPER släpps samtidigt som White Guide utser Sveriges bästa restauranger – och firar 15-årsjubileum. Givetvis blir det extra mycket krognyheter och recensioner men också framtids- och dåtidsspaningaroch utblickar mot bland annat Indien och Colombia. Vi får också lära oss skilladen på en alg och ett mossdjur i Nomas fermenteringslabb.


   

 • WHITE PAPER: Make russian food great again

  WHITE PAPER: Make russian food great again

  WHITE PAPER #4 2018: Bakom handelskrig och importstopp pågår en ny revolution i Ryssland – på livsmedelsfronten där både bönder och krogar satsar på lokalt och ekologiskt.

  Text & foto: Ann-Helene Meyer von Bremen & Gunnar Rundgren

  ”MAN FÅR INTE FOTOGRAFERA HÄR!” Kvinnan som precis har klatjofsat upp min kålröra på tallrikenryter strängt åt mig. Jag tror först att den stränga ”mattanten” är ett skämt och en del av den sovjetnostalgiska atmosfären som råder på snabbmatskedjan Mu-Mu och kanske är det så. Eller kanske är det på riktigt. Jag blir inte riktigt klok på det. Pannkakor, pelmeni, borsjtj, biff stroganoff, saltgurkor, smetana – alla klassiska rysk  rätter verkar rymmas i Mu-Mu-kedjans rostfria kantiner – och även en hel del moderna inslag som sushi och asiatiska nudlar. Kedjan startade strax efter Sovjetunionens fall, och har blivit populär, inte minst bland turister. Den finns nu på ett 40-tal olika ställen i Moskva. Det är inte så konstigt, för här kan man välja säkra kort från det ryska köket som är hyfsat vällagade, framför allt till de låga priserna. Kedjan ingår i Andreij Dellos krogimperium, där överdådiga Café Pushkin är den mest kända. Också det en hyllning till det ryska köket, men då mer som det såg ut före revolutionen.


   

 • WHITE PAPER: När allt fortfarande är möjligt

  WHITE PAPER: När allt fortfarande är möjligt

  WHITE PAPER #4 2018: Ölvärlden blev aldrig den samma efter att Henok Fentie kastade traditionerna överbord och började experimentera med sockervadd, jordnötssmör och marshmallows. Och Omnipollo har bara börjat.

  Text: Sanna Lindberg

  DET ÄR SNART SJU ÅR SEDAN jag träffade Henok Fentie första gången. Han hade precis tagit tjänstledigt från jobbet på en PR-byrå för att satsa på ölet. Om han hade något bryggeri? Nej. Ölet hade tills nu varit ett fritidsintresse som praktiserats hemma på köksbänken. Några få recept hade (visserligen med stor framgång) skalats upp och bryggts hos andra bryggerier.
        Vi satt med varsin portion sushi och redde ut de nya bryggeribegreppen. ”Mikrobryggeri” kom ur var mans mun, men vad betydde det egentligen? Handlade det om storleken? Nja, ett mikrobryggeri i USA var vid det här laget långt mycket större än våra svenska stor-stark-bryggerier. Vi enades om att hantverksöl var ett bättre samlingsnamn. Och vad kallade han då sig själv? En bryggare med ett ölmärke, men utan bryggeri? För likt högaktuelle Mikkel Borg Bjergsø – aka ’Mikkeller’ – var det precis det Henok och kompanjonen, den grafiska designern Karl Grandin, nu skulle satsa på. Aha: fantombryggare. Det var egentligen inga konstiga öl som kom från Omnipollo då. Men Karls grafiska estetik stack ut och Henoks humliga stil låg i tiden.


   

 • WHITE PAPER: Äcklet - ett nödvändigt gott?

  WHITE PAPER: Äcklet - ett nödvändigt gott?

  WHITE PAPER #4 2018: Psykologen Samuel West har öppnat ett museum där världens äckligaste mat finns samlad. Målet är att kittla oss – men också att stämma till miljömässig eftertanke.

  Text: Linda Dahl, Foto: Anja Barte Telin
  Bildtext: "Äckligast av allt är kanske den antibiotikapumpade grisen?

  UNDER DEVISEN ATT NATUREN hade välsignat den här planeten med 140 000 djurarter varav bara 43 någonsin såg insidan av en kastrull ordnade den engelska kirurgen och naturvetaren Frank Buckland de mest spektakulära och omskrivna middagarna i England under 1800-talets mitt. Till en av tillställningarna anlitade han brittiska arméns 2: a livvaktsregemente för att koka de ”hästhovshårda” sjögurkorna tills de förvandlades till något som liknade en stuvning på trädgårdssniglar. Det som de flesta av oss skulle uppfatta som äckligt såg Buckland som kulinarisk potential och en väg till att utrota hunger. Richard Curling, författaren till boken The Man Who Ate the Zoo, berättar att Buckland vid ett tillfälle till och med grävde upp en nyligen begravd svart panter från stadens zoo och tillagade den. Enligt Franks anteckningar smakade det ”not so good”.


   

 • White PAPER #4 2018 i butik nu

  White PAPER #4 2018 i butik nu

  WHITE PAPER: White Guide har lanserat en ny guide helt ägnad åt Sveriges hotell och barer. Det uppmärksammar vi förstås i det nya numret av White PAPER där vi bland annat djupdyker i hotellens hållbarhetstänk och tittar in bakom kulisserna hos prisvinnande MJ’s i Malmö och Omnipollo i Stockholm. På trendsidan testar vi att göra bean to bar-choklad i ett hemmakök, ryser av äckel på ett nytt matmuseum och undersöker om high tech i matsalen är något som är här för att stanna på krogen.

  Ett axplock ur innehållet i #4:


   

 • White PAPER #3 2018 i butik nu

  White PAPER #3 2018 i butik nu

  WHITE PAPER: Klimat och mat är intimt sammankopplade och efter en rekordhet sommar genomsyrar klimathotet matdebatten som aldrig förr. Det nya numret av White PAPER innehåller dock inte en enda lista på hur du ska äta för att rädda klimatet – istället undersöker vi bland annat vad som ligger bakom siffrorna i klimatlistorna och skrapar på foodtech-företagens blanka ytor för att se om de verkligen kan rädda världen. Dessutom en massa djuplodande framtidsspekulationer om allt från agritechture och maneter till surrogatkaffe på ekollon.

  Ett axplock ur innehållet i #3:

  • Nytestat. Etoile och Eriks Basar i Stockholm och Årstiderna i Malmö.
  • Klimatmoral. Vad säger filosoferna om att vi sticker huvudet i sanden?
  • Surr. Vi jagar receptet på den bästa kaffeersättningen.
  • Thaikungen. David Thompson får Global Gastronomy Award.
  • Agritechture. I framtidens stadsplaner räknas det med ätbart.
  • Klimatmatematiken. Hur funkar livscykelanalys?
  • Torkan. Sommaren då böndernas sårbarhet blev uppenbar.
  • Näring och klimat. Camilla Sjörs forskar på området.
  • Snacksfällan. Ny forskning om fetma och processad mat.
  • Shoppingkrogarna. Galleriornas främsta vapen.
  • Maneter. Vi fiskar allt längre ner i näringskedjan.
  • Foodtech. Het marknad men räddar den verkligen världen?

   

 • WHITE PAPER: Rädda en skrumpen morot – och samtidigt världen?

  WHITE PAPER: Rädda en skrumpen morot – och samtidigt världen?

  WHITE PAPER #2 2018: Allt fler kockar och krögare intresserar sig för hållbarhetsfrågor. Men går det att skala upp svinnjakten från inspirerande exempel på kvarterskrogsnivå till något som sätter ett stort positivt klimatavtryck?

  Text: Jon Hansson
  Foto: Carin Josdal Stenbeck

  PAUL SVENSSON ÄR EN av the usual suspects när det gäller hållbarhet på krogen. I vintras lanserade han och Fotografiskas kökschef Elvira Lindqvist en semla gjord av bullrester – och sedan något år står en kompostmaskin på restaurangen och förvandlar matrester till prima matjord.
        Nu i maj är det dags för ett nytt steg. Då kommer hans restaurang ReTaste att poppa upp på Södermalm i Stockholm två dagar i veckan under fem månader.
        Återsmakandet i namnet syftar på att kockarna bara kommer att använda råvaror som annars skulle blivit avfall.
        ”Jag har fnulat länge på hur man skulle kunna hjälpa dagligvaruhandeln att få användning för råvaror som nått bäst före-datum”, säger han.


   

 • White PAPER #2 2018 i butik nu

  White PAPER #2 2018 i butik nu

  WHITE PAPER: Sommartid är fikatid och den 14 maj släpptes årets upplaga av White Guide Café. I White PAPER har vi därför grävt ner oss i olika aspekter av de olika cafétrender vi har noterat på våra testrundor runt om i landet – vi skriver om färskmalet mjöl, fermenteringsmetoder för kaffe, instavänliga bakverk och besöker världens (?) bästa croissantbagare.

  Ett axplock ur innehållet i #2:

  • LÄGET? Nyöppnings-tempot är fortsatt högt
  • Nykomlingarna. Vi listar de bästa nya fiken 2018
  • Nytestat. MESTIZA, NOI och Soi 29
  • Stjärnskott. Möt konditorn Frida Leijon
  • Wagashi? Yogashi? Vi reder ut begreppen kring japanska bakverk
  • Färskvara. Nu vill vi ha mjölet nymalet
  • Ögongodis. Därför gillar vi regnbågar
  • Svinnfritt. Nu öppnar återvinningskrogarna
  • Kaffe. Nästa smaknyckel i kaffevärlden kan handla om jäsning
  • Noma 2.0. Så smakar framtiden
  • Kockkvinnor. Nu skapar de sina egna nätverk
  • Labbet. Där croissanten utforskas
  • Gaggan. Startar tofukrog i Thailand
  • Vespertine. Los Angeles knasigaste krog
  • Ljudet. Som får oss att fly krogen
  • Socker. En sliskig historia

  Prenumerera? Det gör du HÄR.


   

 • CAFÉSPANINGEN 2017

  CAFÉSPANINGEN 2017

  WHITE PAPER: Med mindre än en månad kvar till nytt caféguides-släpp värmer vi upp med förra årets stora caféspaning. Vad säger ni? Är den aktuell för 2018 också eller har ni sett några nya trender (kommentera gärna på vår facebooksida)?

  Text: Lena Ilkjaer
  Publicerat i White PAPER #2 2017

  Teerna taggar upp

  Ekvilibristisk tebryggning, japanska bakverk, insektsjuice, veganskt och kaffe med svamp är några av årets roligaste nya trender.

  ATT TA EN FIKA. Det är ganska få så enkla saker som kan betyda så mycket. Och trots (eller kanske tack vare) våg efter våg av tekniska landvinningar som skenbart för oss närmare varandra (men rent praktiskt skiljer oss åt) verkar vårt behov av att mötas över en fika snarare öka. En kaffe och en kanelbulle framför datorn ÄR ingen fika, och helheten i att mötas och umgås är så mycket större än de enskilda komponenterna, eller produkterna, som är involverade.
        Det är just den här skärningspunkten, där miljö, bakverk, drycker och stämning går upp i en högre enhet, som White Guide Café försöker ringa in. Ett café kan leverera kaffe i yppersta världsklass, utan att vi vill slå oss ner någon längre stund. Ett konditori kan ha de sprödaste, läckraste småkakorna och frasigaste croissanterna, men om de langas fram utan minsta beskrivning, leende eller personlighet blir det aldrig ett ställe dit vi återvänder. Fika är kultur, en integrerad och ganska unik del av Sverige – ett land där alkoholen så länge har varit tabubelagd att vi hittat andra sätt att sätta guldkant på tillvaron än ett glas rött efter jobbet.


   

 • White PAPER #1 2018 – i butik nu!

  White PAPER #1 2018 – i butik nu!

  WHITE PAPER: Det nya numret ägnas traditionsenligt åt årets krogtrender eftersom det släpps samtidigt som White Guide 2018/19.

  Vi söker omakasens upphov, provar drinkar silade genom mossa, analyserar menyspråket, dricker trendiga japanska naturviner och gör en tveksam hyllning till årets 100-åring: bantningen.

  Som sig bör får White PAPER-läsarna också ta del av de mest spännade nya recensionerna ur guiden och blir bortskämda med ännu mer bildmaterial från årets bästa måltider.


   

White Guide Presentkort Stockholm Gas iZettle

Sidan har flyttat

Se innehållet på vår nya hemsida.
eller vänta kvar så skickas du vidare..